Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Salon B-youtiful


Je leest op dit moment de privacy verklaring van Salon B-youtiful. Salon B-youtifull is een schoonheidssalon in Heerhugowaard (Noord-Holland. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Salon B-youtiful verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Salon B-youtiful, neem dan gerust contact op via info@b-youtiful.nl

Salonized/ dataverwerker

Salonized is een betrouwbare software die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Jouw persoonlijke gegevens worden hierdoor op een efficiënte manier opgeslagen.
Adres/ mail adressen, huid analyses, verrichte behandelingen en product gebruik worden bij Salonized 
verwerkt op jou nog beter van dienst te kunnen zijn.

Salonized maakt gebruik van een SSL-certificaat.
Dagelijks wordt er een back-up van de serve gemaakt en is de database afgeschermd van het reguliere
internet.


Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Salon B-youtiful. Deze worden hieronder toegelicht.

Om te streven naar een betere conditie van de huid werkt Salon B-youtiful met Salonized.
Salonized slaat gegevens op zoals huid analyses, verrichte behandelingen en product gebruik.

Salonized slaat ook adres gegevens op waaronder e-mail adressen.
Veel informatie wordt via de nieuwsbrief verspreid. Salon B-youtiful stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven bedoelt om je op
de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de salon. Volgens de AVG-wet moet er voortaan toestemming worden gegeven om de
nieuwsbrief te ontvangen. Wil je de nieuwsbrief blijven ontvangen dan is het tekenen van een privacyverklaring noodzakelijk.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Salon B-youtiful, maar nooit langer dan nodig is

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. Mailchimp is een onderdeel van Salonized zo is alles overzichtelijk onder
een data. Heb je via een privacyverklaring laten weten nieuwsbrieven te willen ontvangen, maar in de toekomst hier geen gebruik meer van willen maken.
Dan is het mogelijk om ten aller tijden je uit te schrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@b-youtiful.nl

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Salon B-youtiful of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Salon B-youtiful vastgelegd en bewaard worden.
Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@b-youtiful.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Salon B-youtiful.
Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Salon B-youtiful vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Salon B-youtiful niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Salon B-youtiful jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@b-youtiful.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Salon B-youtifull verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel en informatief belang.
Denk hierbij aan alle informatie die verspreid wordt ontremd de werkzaamheden in de salon.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. En je persoonlijke gegevens om jou beter van dienst te
kunnen zijn betreft de behandelingen die verricht worden in de salon. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Salon B-youtiful de
betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Salon B-youtiful met anderen dan de hierboven
genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Salon B-youtiful behoudt zich het recht de gegevens
te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Salon B-youtiful dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of
om de rechten, eigendom of veiligheid van Salon B-youtiful te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op door te mailen naar info@b-youtiful.nl